LÉČBA

V léčbě Peyronieho nemoci používáme mnoho metod, bohužel prozatím neexistuje konsenzus léčby. Prognóza zachování sexuální funkce je dobrá v případě, že je léčba zahájena do 6 měsíců od počátku příznaků.

K cílům medikamentózní léčby patří zmírnění bolestí, ústup deprese z nemoci, omezení tvorby plaků a jejich stabilizace, úprava poruchy erekce a zlepšení deformit. Velký počet doporučených léčebných postupů svědčí o tom, že výsledky léčby nejsou zdaleka ideální. Perorální terapie je léčba první volby, její využití je ideální v počátečních stadiích.

Intralézionální terapie je vyhrazena pro pacienty, neodpovídající na perorální léčbu, ve srovnání s ní má větší přínos v léčbě zakřivení penisu.

Použití mimotělní rázové vlny rezervujeme pro pacienty s reziduálními deformitami po orální nebo injekční terapii. Radioterapie může být přínosná u přetrvávajících bolestí a u starších nemocných.

Velmi účinnou léčbou je chirurgický zákrok, je však velmi důležité spolu s pacientem pečlivě zvážit indikaci, komplikace i vedlejší účinky této léčby.