MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA

VITAMIN E

Použití vitamínu E v léčbě Peyronieho nemoci je založeno na možném zvýšeném množství volných kyslíkových radikálů v patogenezi nemoci. Vitamín E je znám pro své antioxidační účinky, jeho použití je populární pro své minimální vedlejší účinky a nízkou cenu. Bohužel, k dispozici je pouze několik dlouhodobých objektivních studií, prokazujících jeho efekt. Navzdory těmto výsledkům je tento způsob léčby levný, bez vedlejších účinků a často se používá.

TAMOXIFEN

Tamoxifen je hormon - antiestrogen, který má prokazatelné účinky v léčbě desmoidních tumorů - skupiny onemocnění s histologickými vlastnostmi blízkými Peyronieho nemoci. U tamoxifenu se předpokládá potlačení zánětlivé fáze nemoci ovlivněním tvorby TGF-alfa produkovaného lidskými fibroblasty. Tamoxifen by měl být podáván v časném stadiu nemoci.

POTABA

Ústní podávání aminobenzoátu draselného je využíváno k léčbě od roku 1959. Mechanizmus účinku zahrnuje zvýšení monoaminázové aktivity, snížení serotoninu a zvýšené využití kyslíku ve tkáni. Léčba je ale relativně finančně nákladná a je spojena s výraznými vedlejšími účinky v trávicím traktu.

KOLCHICIN

Kolchicin má prokazatelné protizánětlivé účinky, snižuje tvorbu kolagenu a stimuluje kolagenázovou aktivitu. Léčba je bohužel až v 50 % případů zatížena gastrointestinálními vedlejšími účinky, které často vedou k předčasnému ukončení terapie.

BLOKÁTORY KALCIOVÉHO KANÁLU

Verapamil (blokátor kalciového kanálu) zvyšuje kolagenázovou aktivitu současně se snížením koncentrace vápníku. Injekce se aplikují přímo do plaků opakovaně po dobu několika týdnů.

INTERFERON

Interferony jsou nízkomolekulární proteiny a glykoproteiny, které mají antiproliferativní a antimutagenní účinky. Interferony omezují proliferaci fibroblastù, snižují tvorbu kolagenu a stimulují kolagenázovou aktivitu. Hlavními vedlejšími účinky léčby jsou bolesti kloubů a chřipce podobné příznaky, naštěstí vzácné a přechodné.

STEROIDY

Systémová léčba steroidy vyvolává generalizovanou protizánětlivou odpověď, místní podání vyvolává místní reakci. Intralezionální podání dexametazonu snižuje velikost plaků a bolest penisu. Používá se též lokální podání steroidů kombinované s podáním hyaluronidázy. Místní vedlejší účinky, zahrnující lokální tkáňovou atrofii, mohou komplikovat následný chirurgický výkon pro fibrózu.