PŘÍČINY

Příčiny Peyronieho nemoci zůstávají ne zcela objasněny.

MIKROTRAUMATA

Opakovaná sexuální mikrotraumata považujeme v současné době za nejpravděpodobnější příčinu onemocnění. Tato teorie je podporována nálezy fibrinu zjištěných pouze v placích a nikoli v tunice, což ukazuje na mikrocévní poranění penisu. Také napětí na přední a zadní straně penisu, které je obvyklé při sexuální aktivitě, by mohlo vysvětlit obvyklou polohu plaků na dorzální straně penisu. Pokud je příčinným faktorem traumatizace, je nepravděpodobné, že by to byl faktor jediný, protože očekávaný výskyt Peyronieho nemoci by v tom případě byl mnohem vyšší, než je v současné době. Z tohoto důvodu předpokládáme, že pacienti musí mít také dědičné predispozice k Peyronieho nemoci.

CÉVNÍ NEMOCI

Mikroskopické vyšetření tkáně u Peyronieho choroby je stejné jako v případech těžké vaskulitídy (zánětu cév), což svědčí o mimo jiné o cévní příčině této choroby.

Ateroskleróza, cukrovka a vysoký krevní tlak jsou onemocnění, která postihují cévy, a jsou tedy považována za rizikový faktor.

Výskyt onemocnění tepen u Peyronieho onemocnění je 30 %, diabetes spojený s poruchou periferního oběhu se vyskytuje u 3-12 % pacientů s touto nemocí. Předčasná ateroskleróza je také zvažována jako faktor vyvolávající vaskulitídu (vyskytující se v počátečních stadiích nemoci), která způsobuje větší náchylnost stárnoucí vaskulární pojivové tkáně k opakujícím se mikrotraumatům. Toto možná vysvětluje spojení aterosklerózy, traumatu a zánětu, které se objevují v počátečních stádiích Peyronieho nemoci.

DĚDIČNOST

Případy Peyronieho nemoci, které se vyvíjejí během delší doby, mohou být způsobeny dědičnou anomálií lidského antigenu B7 (HLA-B7) s genetickou vazbou.

Peyronieho nemoc se vyskytuje častěji u pacientů, kteří mají v příbuzenstvu muže s touto nemocí nebo poruchou pojivové tkáně (tzn. systémový lupus erythematodus). U asi 30 % pacientů s Peyronieho nemocí se ploténky či uzle fibrózní tkáně vyvíjejí i na dalších částech těla, jako na rukou (např. Dupuytrenova kontraktura) nebo na nohou.

DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění nejasné příčiny, charakterizované ztluštěním a svraštěním vaziva dlaně. Projevuje se zatvrdlinkami v dlani a později nemožností natáhnout prsty. Jedná se o genetické onemocnění s autosomálně dominantním přenosem. U přímých potomků nemocných s Dupuytrenovou kontrakturou se v 10-15 % manifestuje Dupuytrenova kontraktura a v 15 % Peyronieho nemoc.

VITAMIN E

Peyronieho nemoc je také spojována s nedostatkem vitaminu E v těle.

TRAUMA

Případy, kdy se onemocnění vyvine náhle a rychle, jsou často způsobeny poraněním penisu.

OSTATNÍ PŘÍČINY

V literatuře se uvádí souvislost onemocnění se dnou, Pagetovou nemocí, entenzopatií, otosklerózou a léčbou betablokátory nebo barbituráty. Za rizikový faktor je též považována katetrizace močové trubice.