VYŠETŘENÍ

Vyšetření Peyronieho nemoci zahrnuje:

  • anamnézu,

  • tělesné vyšetření,

  • sonografické vyšetření penisu,

  • event. rentgenový snímek penisu a

  • event. arteficiální erekci podáním intrakavernózní injekce prostaglandinu.

Anamnéza obsahuje údaje o trvání nemoci, přítomnosti či nepřítomnosti bolestí, předchozím poranění či katetrizaci uretry, o rodinném výskytu Peyronieho nemoci nebo Dupuytrenovy kontraktury. Lékaře zajímá úhel a směr odchylky penisu, zkrácení penisu, přítomnost zářezu nebo zúžení ve tvaru přesýpacích hodin, dále stupeň a trvání erekce, asymetrie penisu, frekvence pohlavního styku a preferovaná sexuální poloha. V rámci anamnézy zjišťujeme, do jaké míry nemoc ovlivňuje psychiku pacienta a jeho partnerky.

Plaky či zatvrdliny jsou hmatné při tělesném vyšetření. U 2/3 pacientů se plaky vyskytují na dorzální straně penisu spolu s odpovídajícím zakřivením penisu.

Kalcifikovaný plak přesněji dokumentujeme na ultrazvuku nebo za pomoci rentgenového snímku či nukleární magnetické rezonance.

Fotografie (digitální nebo na mobilní telefon) deformace penisu eliminuje potřebu vyvolat erekci v ordinaci. K přesné dokumentaci někdy provádíme arteficiální erekci. Erekci navozujeme vstříknutím vazoaktivní látky, která ovlivní cévy penisu.